El lloc web i el domini www.magnatura.cat corresponen a REIXACH JOFRE SL, amb CIF B55275333 i domicili a CAMI D’ESCLET KM 0,4 (CP 17244), adreça electrònica info@magnatura.cat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a REIXACH JOFRE SL, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. REIXACH JOFRE SL presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis [/i activitats/ i activitats professionals]. REIXACH JOFRE SL autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (www.magnatura.cat). REIXACH JOFRE SL es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.magnatura.cat (framing).

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de [contacte] d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que REIXACH JOFRE SL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això REIXACH JOFRE SL manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a REIXACH JOFRE SL fins a la contractació expressa d’una comanda.

REIXACH JOFRE SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

REIXACH JOFRE SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Posa't en contacte

Si tens dubtes o necessites més informació escriu-nos.

Not readable? Change text.